edukacije-ucitelja

Think @ Solve

U sklopu projekta „Od 3 do 300“ u subotu, 20. listopada 2018. godine u OŠ Veliki Bukovec grupa učitelja, voditelja izvannastavne aktivnosti Klub bistrića, sudjelovala je u Think&Solve edukacijskom programu. Think&Solve edukacijski program obuhvaća didaktička sredstva i raznolike aktivnosti s mozgalicama. Namijenjen je svima koji kroz igru i rješavanje mozgalica...

Saznajte više

Igrifikacija obrazovanja

IGRIFIKACIJA OBRAZOVANJA U sklopu edukacija koje su dio projekta „Od 3 do 300“, grupa učitelja, voditelja izvannastavne aktivnosti Klub bistrića u subotu 20. travnja 2018. imala je priliku sudjelovati na radionici Igrifikacija obrazovanja u OŠ Andrije Palmovića u Rasinji. Radionicu je održala D. Takač s učilišta Algebra. Na radionici se...

Saznajte više

20. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE DR. ANTE PETERLIĆ

U Varaždinu je od 19. do 29. kolovoza 2018. godine održana Škola medijske kulture dr. Ante Peterlić. Održana je već 20. put, što znači da ima dugogodišnju tradiciju u medijskom opismenjavanju učitelja i profesora, odgajatelja, studenata, članova udruga i klubova. Sudjelovanje na ovoj školi obuhvaća deset radnih dana, tj. 90...

Saznajte više

ABAKUS

ABAKUS U sklopu projekta „Od 3 do 300“ u petak, 16. studenoga 2018. i subotu, 17. studenoga 2018. godine grupa učitelja, voditelja izvannastavne aktivnosti Klub bistrića, imala je priliku doživjeti čari abakusa na radionici Abacus soroban u OŠ Veliki Bukovec. Radionicu je održao tim iz Udruge Abacus Hrvatska, Soroban akademija....

Saznajte više

Projektna nastava

Djelatnici Osnovne škole Veliki Bukovec, koji sudjeluju u projektu Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja, imali su priliku sudjelovati na edukaciji Projektna nastava kao područje unaprjeđenja kvalitete nastave koju je vodila mr.sc. Andreja Marcetić, a održana je 10. studenoga 2018. godine u Osnovnoj školi Dr. Ivana Novaka Macinec. Na istoj...

Saznajte više

Integracija Roma u nastavu

U sklopu edukacije učitelja sudionika u projektu „Od 3 do 300“ 23. studenoga 2018. godine u PŠ Gornji Hrašćan  održano je predavanje na temu „Integracija Roma u nastavu“ koje je održao učitelj razredne nastave Bojan Iličić. Predavač je iznio vlastita iskustva u radu s učenicima Romima kao primjer dobre prakse....

Saznajte više

Projektno učenje u digitalnom okruženju – metoda 270°

Ova se edukacija nastavlja na prethodnu, a budući da je održana dva dana, 7. i 14. travnja 2018. u OŠ Veliki Bukovec, za dvije skupine učitelja, prvu je vodila Danijela Takač, a drugu Daniela Usmiani. Kako učenike aktivno uključiti u nastavni proces? Predavačice su na početku istaknule važnost aktivnog uključivanja...

Saznajte više

Izrada i provedba kurikuluma

Radionici Izrada i provedba kurikuluma održana je 14. i 15. veljače 2018. u OŠ Veliki Bukovec pod vodstvom Marije Halaček, učiteljice Hrvatskoga jezika u OŠ Molve. Oba dana edukacija je počela u 15 te trajala do 18 sati. Kurikulum je ogledalo škole Na prvom predavanju polaznici su ponovili osnovne pojmove...

Saznajte više

Učitelji u ulozi učenika

11. siječnja 2018. u 11:00 sati u Osnovnoj školi Veliki Bukovec započela je edukacija Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje koje su vodile Biserka Šavora i Zlatica Šimunović iz Foruma za slobodu odgoja, a trajala je tri dana, dakle do 13. siječnja. Voditeljice radionice poučavale su sudionike kako učenike potaknuti...

Saznajte više