O projektu

Projekt „Od 3 do 300“, UP.03.2.2.03.0206

projektni poziv „Unapređenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“

Nositelj projekta:
OŠ Veliki Bukovec

Škole partneri:
OŠ Andrije Palmovića, Rasinja
OŠ Dr. Ivana Novaka, Macinec

Trajanje projekta:
od 30. 11. 2017. do 29. 11. 2019.

Financiranje: Europski socijalni fond (ESF), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014. – 2020.

Provedbena tijela: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (PT1) i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih  – Jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije – DEFCO (PT2)

Svrha projekta: unaprijediti kapacitete osnovnih škola za provedbu aktivnosti u okviru školskih kurikuluma usmjerenih na razvoj čitalačke, medijske, digitalne, matematičke i višejezične pismenosti kao temelje za cjeloživotno učenje

Ukupna vrijednost: 938.719,08 kn – 100 % bespovratno

Ciljevi:

 • Povećati dostupnost obrazovnih sadržaja za učenike iz ruralnih sredina, posebice za učenike s teškoćama u razvoju te učenike pripadnike romske nacionalne manjine
 • Edukacija učitelja
 • Obogaćivanje nastave novim nastavnim metodama i oblicima rada
 • Opremanje škola IKT-om i knjižnom građom
 • Suradnja učitelja

Sve tri škole smještene su u ruralnim područjima te našim učenicima zbog prometne udaljenosti nisu dostupni mnogi sadržaji koji su njihovim vršnjacima u gradskim sredinama uobičajeni. Zato ćemo im u projektu „Od 3 do 300“ ponuditi šest novih izvannastavnih aktivnosti i na taj način smanjiti nedostupnost obrazovnih sadržaja u odnosu na veće sredine.

Namjera nam je obuhvatiti ukupno 300 učenika u 3 škole od 2. do 8. razreda. U projektu će sudjelovati  44 učitelja koji će proći niz edukacija kako bi na zanimljiv i drugačiji način pristupili gradivu koje će prezentirati u izvannastavnim aktivnostima. Posljedično nam je cilj da ti isti učitelji uvedu novine i u svoju redovitu nastavu, ali i da sve novo što nauče diseminiraju u svojim školama kolegama, ali i široj obrazovnoj zajednici.

Aktivnosti u projektu:

 • Edukacije za učitelje obuhvaćaju radionice: o izradi i provedbi kurikuluma, o metodologiji definiranja ishoda učenja, o planiranju, organizaciji i provedbi projektne nastave, o korištenju IKT-a u nastavi, o dokumentarnom filmu, o radu s djecom s posebnim potrebama, o radu s djecom iz nacionalnih manjina, o medijskom obrazovanju te radionice iz astronomije i matematike.
 • Izrada kurikuluma za izvannastavne aktivnosti:
  • Jezičnog kluba za engleski i njemački jezik (razvoj višejezične pismenosti)
  • Enigmatsko-matematičke grupe (razvoj matematičke pismenosti)
  • Medijsko-digitalne grupe (razvoj medijske i digitalne pismenosti)
  • Književne stvaraonice (razvoj čitalačke pismenosti)
  • Knjižničarske grupe (razvoj čitalačke i digitalne pismenosti)
  • Astronomske grupe (razvoj matematičke pismenosti)
 • Nabavka opreme: interaktivne ploče, računala, oprema za snimanje slike i zvuka, knjige za školske knjižnice, nastavna pomagala, različiti edukativni setovi, teleskopi
 • Provedba kurikuluma: tijekom školske godine 2018./2019. Suradnja učitelja triju škola rezultirat će i suradnjom učenika u vidu kviz natjecanja, natjecanja u čitanju, predstavljanja radova na otvorenim danima škole te druženja i zajedničkog učenja na terenskoj nastavi i komunikaciji u virtualnom svijetu.
 • Terenska nastava: Zagreb, Beč, Ogulin, Višnjan, Čakovec

Materijali koje će pripremiti učitelji i učenici bit će dostupni na mrežnoj stranici projekta te u digitalnom repozitoriju koji će biti baza za provođenje izvannastavnih aktivnosti i nakon završetka projekta.

Razlozi uključivanja naših triju škola u projekt su nedostupnost odgovarajućih suvremenih oblika edukacija za učitelje, nedostupnost suvremenih obrazovnih sadržaja za učenike u ruralnim sredinama, prosječni i ispodprosječni rezultati u navedenim vrstama pismenosti, posebice učenika s teškoćama, učenika iz obitelji nižeg ekonomskog statusa, često onih u ruralnim sredinama te učenika iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenim knjižnicama – učitelji u RH iskazuju negativne stavove o uporabi IKT-a u nastavi te činjenici da je tek 10% e-osposobljenih škola (PISA 2012). Sve navedeno ima veoma negativan utjecaj u razvoju lokalne sredine, od iseljavanja do osiromašenja seoskih sredina. Stoga ovim projektom želimo pružiti jednake šanse svim učenicima za nastavak obrazovanja i stjecanje kvalifikacije kakve imaju njihovi vršnjaci u urbanim sredinama, zainteresirati ih za nastavne sadržaje i motivirati za nastavak obrazovanja.

Razvojem i provedbom izvannastavnih aktivnosti unutar školskih kurikuluma usmjerenih na razvoj čitalačke, medijske, digitalne, matematičke i višejezične pismenosti, unaprijedit će se kapaciteti odgojno-obrazovnih radnika u osnovnim školama u Varaždinskoj, Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji za inovativne pristupe poučavanju, a učenicima omogućiti stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.