ABAKUS

ABAKUS
U sklopu projekta „Od 3 do 300“ u petak, 16. studenoga 2018. i subotu, 17. studenoga 2018. godine grupa učitelja, voditelja izvannastavne aktivnosti Klub bistrića, imala je priliku doživjeti čari abakusa na radionici Abacus soroban u OŠ Veliki Bukovec. Radionicu je održao tim iz Udruge Abacus Hrvatska, Soroban akademija.
Prisjetili smo se prvih školskih dana i zanimljive sprave za računanje, koju smo u nižim razredima osnovne škole koristili na satovima matematike. To je bio jednostavni abakus.
Abakus je drevna sprava koja je ljudima, kada još nisu ni postojali rimski brojevi, pomagala da računaju, ne samo osnovnim računskim operacijama, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, već i složenim operacijama koje obuhvaćaju velike brojeve.
Abakus ni danas nije izašao iz mode. Pored mnogih tehnoloških otkrića, upotrebe mobilnih telefona i računala kod djece on je i dalje vrlo poželjan u dječjem svladavanju matematičkih operacija. Rad na abakusu je lagan, a potrebno se znanje stječe brzo, na zabavan i razigran način. Srž abakusa je u činjenici što pomoću njega djeca doživljavaju broj kao materijalni predmet, a ne kao apstraktni pojam. Svaki broj, ma koliki bio, može se lako i jednostavno predstaviti određenim rasporedom kuglica. Pomicanjem kuglica djeca ih osjećaju dodirom, vide njihovu boju, čuju zvuk radnji na računaljki. Dok razmišljaju o brojevima i matematičkim operacijama, istovremeno angažiraju više osjetila, čime je proces učenja uspješniji.
Nakon usavršavanja računanja na abakusu, počinje se sa „slijepim“ računanjem. Abakus se više ne koristi već se on vizualizira u glavi, čime nastupa mentalno računanje (mentalna aritmetika). Na taj način drevna računaljka postaje „mentalna sprava“, a njegovom vizualizacijom moguće je računske operacije obavljati napamet velikom brzinom, bez ikakvog zapisivanja ili drugih pomagala.
Abakus kod djece razvija logiku, pažnju, pamćenje, koncentraciju, fotografsko pamćenje, maštu, kreativnost, emocionalnu inteligenciju… Probajte i vi!
Ivana Križanić, učiteljica matematike
OŠ Andrije Palmovića Rasinja