Author Archives: 3do300wp

Edukacije učitelja

Integracija Roma u nastavu U sklopu edukacije učitelja sudionika u projektu „Od 3 do 300“ 23. studenoga 2018. godine u PŠ Gornji Hrašćan  održano je predavanje na temu „Integracija Roma u nastavu“ koje je održao učitelj razredne nastave Bojan Iličić. Predavač je iznio vlastita iskustva u radu s učenicima Romima...

Saznajte više

Projektno učenje u digitalnom okruženju – metoda 270°

Ova se edukacija nastavlja na prethodnu, a budući da je održana dva dana, 7. i 14. travnja 2018. u OŠ Veliki Bukovec, za dvije skupine učitelja, prvu je vodila Danijela Takač, a drugu Daniela Usmiani. Kako učenike aktivno uključiti u nastavni proces? Predavačice su na početku istaknule važnost aktivnog uključivanja...

Saznajte više

Izrada i provedba kurikuluma

Radionici Izrada i provedba kurikuluma održana je 14. i 15. veljače 2018. u OŠ Veliki Bukovec pod vodstvom Marije Halaček, učiteljice Hrvatskoga jezika u OŠ Molve. Oba dana edukacija je počela u 15 te trajala do 18 sati. Kurikulum je ogledalo škole Na prvom predavanju polaznici su ponovili osnovne pojmove...

Saznajte više

Učitelji u ulozi učenika

11. siječnja 2018. u 11:00 sati u Osnovnoj školi Veliki Bukovec započela je edukacija Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje koje su vodile Biserka Šavora i Zlatica Šimunović iz Foruma za slobodu odgoja, a trajala je tri dana, dakle do 13. siječnja. Voditeljice radionice poučavale su sudionike kako učenike potaknuti...

Saznajte više

Definiranje ishoda učenja

Prva edukacija održana je 5. siječnja 2018. godine u Osnovnoj školi Andrije Palmovića Rasinja s početkom u 9:00 sati. Prisutne su pozdravili i poželjeli im dobrodošlicu ravnatelj škole Krunoslav Belaj, Danimir Kolman, načelnik Općine Rasinja, Ratimir Ljubić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije, Željka Marković – Bilić, ravnateljica Osnovne škole Veliki Bukovec...

Saznajte više