Učitelji u ulozi učenika

11. siječnja 2018. u 11:00 sati u Osnovnoj školi Veliki Bukovec započela je edukacija Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje koje su vodile Biserka Šavora i Zlatica Šimunović iz Foruma za slobodu odgoja, a trajala je tri dana, dakle do 13. siječnja.

Voditeljice radionice poučavale su sudionike kako učenike potaknuti na aktivno i samostalno učenje te na kritičko mišljenje. Prije svega, naglasak je bio na nastavi usmjerenoj na učenika i primjeni triju etapa okvirnog sustava za poučavanje (evokacija, razumijevanje značenja, refleksija). Ovdje je uloga učitelja bila dvostruka. S jedne strane, oni su bili učenici, aktivno su sudjelovali u nastavnom procesu, izvršavali zadatke koje im je zadala učiteljica, odnosno voditeljica radionice, pisali su, čitali, razgovarali, prezentirali, glumili, dijelili iskustva, radili samostalno, u paru, u skupini, a na kraju otkrivali kako su se na tim satima osjećali. S druge pak strane, kao učitelji, oni su usvojili metode suradničkog poučavanja i učenja, metode koje potiču učenike na kritičko mišljenje, nove tehnike i strategije koje će primijeniti u daljnjem radu.

Na zadnjoj radionici usvojene metode i tehnike mogli su primijeniti pišući pripremu za odabranu nastavnu jedinicu. Tu ili neku drugu nastavnu jedinicu, a možda i više njih, održat će u naredna dva mjeseca u svojem razredu, a zatim napisati osvrt na taj nastavni sat, odnosno na uspješnost uporabe stečenih tehnika i metoda. Također, potaknuti su na razmišljanje o svojem dosadašnjem radu, mogućim promjenama i novinama koje bi mogli uvesti u nastavu.

Ove radionice zamišljene su u osam susreta (3+2+3), dakle održat će se još pet dana prema dogovoru s voditeljicama. Na sljedećem susretu učitelji će moći iznijeti i izmijeniti iskustva o primjeni različitih naučenih tehnika u svojoj nastavi.