Edukacije učitelja

Integracija Roma u nastavu U sklopu edukacije učitelja sudionika u projektu „Od 3 do 300“ 23. studenoga 2018. godine u PŠ Gornji Hrašćan  održano je predavanje na temu „Integracija Roma u nastavu“ koje je održao učitelj razredne nastave Bojan Iličić. Predavač je iznio vlastita iskustva u radu s učenicima Romima...

Saznajte više